Түүхэн товчоо

Түүхэн товчоо

Манай сургууль 1963 оны 06 дугаар сард МАХН-ын төв хорооны V дугаар бүгд хурлаас дэвшүүлсэн зорилтыг үндэслэн барилгын материалын үйлдвэрлэлийн Яамны сайдын 109 дүгээр тушаалаар “СУРГУУЛЬ КОМБИНАТ” нэртэйгээр байгуулагдсан.

БНМАУ-ын СНЗ-ийн 1964 оны 03 дугаар сарын 27–ны өдрийн 265 дугаар тогтоолоор “БАРИЛГЫН ТЕХНИК МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛЬ” болон өргөжсөн.

  Ардын боловсролын сайдын 1991 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 07 дугаар тушаалаар “МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВболон хүрээгээ тэлсэн